“پاتوقی برای آنان که با برداشتن گام‌های کوچک اما مستمر، به دنبال تغییرات بزرگ‌اند”

جدیدترین ها

یادداشت‌های چند دقیقه‌ای
وحید پوراسماعیلی

گام‌های کوچک روزانه (۳) نرمش صبحگاهی

نرمش صبحگاهی دومین کار ثابت روزانه چقدر احساس خوبی داشتم ایامی که هفته‌ای دو سه بار باشگاه می‌رفتم. هم از نظر جسمی سرحال‌تر بودم و

Read More »